2018


Międzynarodowa Konferencja InfraBIM 2018 V4 Visegrad Group
BIM w Infrastrukturze

W dniach 15-16 listopada 2018 roku w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja InfraBIM 2018 V4 Visegrad Group czyli BIM w Infrastrukturze. Zorganizowana ona została przez fundację Europejskie Centrum Cyfryzacji BIM (EccBIM) ze wsparciem zespołu infraTEAM. Honorowym patronatem konferencję objęli: Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju, Tomasz Żuchowski – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu Polskie Koleje Państwowe S.A.

W obradach uczestniczyło prawie 220 osób reprezentujących administrację drogową i kolejową, środowisko akademickie, projektantów, geodetów, przedsiębiorstwa wykonawcze oraz dostawców rozwiązań IT. Najwięcej uczestników było z Polski, ale byli również przedstawiciele Węgier, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Rosji. Obecne były również studenckie koła naukowe z Politechnik Gdańskiej, Krakowskiej, Rzeszowskiej, Śląskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej. Nad zawartością merytoryczną konferencji czuwał Komitet Programowy, w skład którego wchodzili przedstawiciele krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) oraz innych krajów jak Wielka Brytania i Syria. Komitet zakwalifikował do wygłoszenia 15 referatów dotyczących technologii BIM i jej wykorzystania w planowaniu, projektowaniu, budowie i zarządzaniu obiektami infrastruktury transportowej. Oprócz tego, w drugim dniu przeprowadzone zostały praktyczne warsztaty, w których zrealizowano sześć dodatkowych tematów przy znacznie bardziej szczegółowym podejściu.

Konferencję otworzył Prezes fundacji EccBIM Dariusz Kasznia – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz prof. Marek Salamak – Przewodniczący Komitetu Programowego. W wystąpieniu powitalnym głos zabierali kolejno: Szymon Piechowiak z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Tomasz Stańczak z Centrali GDDKiA, prof. Jaroslav Navratil z Politechniki w Ostrawie oraz prof. Kalman Koris z Politechniki w Budapeszcie. Referaty wygłaszane były na czterech sesjach tematycznych, nazwanych kolejno: Problemowa, BIM dla zamawiających, BIM w projektowaniu oraz BIM na budowie.

Organizatorzy składają podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację konferencji oraz firm, które zdecydowały się na udział merytoryczny, a w szczególności firmom PORR, Leica Geosystems, Arkance System Poland, IMB Podbeskidzie, Geotronics, Grupa HELLER, PERI, CADsoft, AEC Design, Autostrada II.

 

                                                      Marek Salamak, prof. Politechniki Śląskiej
Komitet Programowy