Piotr Dudek

Relacje między zamawiającym, projektantem i wykonawcą w kontekście wykorzystania modelu BIM. Londyńskie Crossrail w kontekście BIM

Inżynier budownictwa z Polski reprezentujący aktualnie, klienta przy realizacji największego projektu infrastrukturalnego – Crossrail w UE. Pracował również przy takich projektach londyńskich jak: stacja kolejowa na moście Blackfriars, infrastruktura miasteczka olimpijskiego, apartamenty Cornwall Terrace, rozbudowa i modernizacji lotniska Heathrow. Członek miedzy innymi takich instytucji jak: STP- Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (Prezes w latach od 2012 do 2015), ICE – Institution of Civil Engineers w Londynie, Mazowiecka Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie. Nagrodzony (praca społeczna) Złotym Krzyżem Zasługi wręczonym przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Pasjonat nowoczesnych technologii na czele z BIM – Building Information Modelling. Więcej info na stronie: www.dudekengineering.eu

Janusz Bohatkiewicz

BIM w projektowaniu dróg w terenach wrażliwych społecznie i środowiskowo. Powiązanie BIM z Lean management.

Adiunkt w Katedrze Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz prezes zarządu EKKOM Sp. z o.o. Zajmuje się praktycznymi aspektami projektowania dróg, inżynierii ruchu drogowego i ochrony środowiska, które wymagają działania zespołów interdyscyplinarnych. Autor i redaktor wielu wytycznych, metodyk, dobrych praktyk w zakresie wykonywania opracowań ochrony środowiska w drogownictwie. Koordynator nowych programów nauczania z elementami BIM.

Maciej Kindler

Przebudowa węzła kolejowego Bermondsey Dive Unde

Absolwent Wydzialu Inżynierii Lądowej, Politechniki Krakowskiej. Technologią BIM zajmuje się od przeszło 5 lat pracując dla Skanska w Polsce i Finlandii oraz dla Rapid5D. Głównie jest to praktyczne wykorzystanie BIM przy harmonogramowaniu (4D) oraz kosztorysowaniu (5D). Aktualnie pracuje dla Skanska UK Civils, na projekcie High Speed 2 jako BIM Integration Manager. Ponadto w Skanska współtworzy strategie BIMowe i wyznacza kierunki rozwoju BIMu pracując na projektach największych lokalnych klientów, takich jak: Network Rail, National Grid, Welsh Water czy Anglian Water. Jako członek kilku grup roboczych wewnątrz firmy bierze czynny udział w układaniu strategi digitalizacji.

Marek Salamak

Technologia BIM+AR w zarządzaniu obiektami mostowymi

Adiunkt w Katedrze Mechaniki i Mostów Politechniki Śląskiej. Jest doktorem habilitowanym w dziedzinie budownictwa mostowego, specjalistą z zakresu technik projektowania CAD i BIM. Twórca popularnego w branży programu BestCAD do projektowania mostów. Koordynator europejskiego projektu Asia-Link, którego celem było opracowanie podstaw systemu szkolenia inspektorów mostowych w krajach Azji Południowo-Wschodniej.

Tomasz Owerko

Geomatics for Building Information Modelling

Adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest doktorem nauk technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii, specjalistą z zakresu systemów skaningu laserowego, interferometrii radarowej i systemów fotogrametrycznych. Laureat czwartej edycji rządowego programu „Top 500 Innovators”. Stażysta na Uniwersytecie Stanford w USA.

Jacek Magiera

Norma BS 1192:2007+A1 i AEC (UK) BIM Protocol jako propozycja fundamentu implementacji BIM w Polsce.

Pełnomocnik Rektora PK ds. Centrum Kompetencji Autodesk przy Politechnice Krakowskiej. Koordynator podgrupy SRD (Science, Research and Development) BIM TG V4 przy PZiTB.

Marcin Jasiński

Programowanie graficzne Dynamo w modelowaniu obiektów mostowych

Doktorant w Katedrze Mechaniki i Mostów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, inżynier budownictwa mostowego. W ramach prac naukowo-badawczych zajmuje się optymalizacją rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych obiektów mostowych z wykorzystaniem technologii BIM, w tym środowisk programowania graficznego i poszerzonej rzeczywistości.

Ireneusz Kisilewicz

Budowa Szybkiej Linii Kolejowej – High Speed 2

Absolwent Wydziału Mechanicznego, specjalizacja „Inżynierskie Zastosowanie Komputerów”, Politechniki Koszalińskiej. Technologią procesową / BIM zajmuje się od około 10 lat, pracując dla firm: Crown Imperial (Robotyka i Automatyka), Cummins Power Generation UK (Wytwarzanie energii), Mace (Budownictwo), Skanska UK (Budownictwo). Specjalizacja – wdrażanie / praktyczne zastosowanie procesów BIM z wykorzystaniem modelowania 4D (czas) / 5D (koszt). Aktualnie pracuje dla SCS JV (Skanska Costain Strabag Joint Venture) jako BIM Integration Manager na projekcie High Speed 2. Dzięki ciągłemu zaangażowaniu i pracy nad projektami największych lokalnych klientów (Network Rail, National Grid, TfL, Highways England) bierze czynny udział we współtworzeniu strategii BIM / digitalizacji, jak również wyznacza kierunki rozwoju procesów BIM w Skanska UK

Peter Dorrell

BIM Coordinator – High Speed Rail 2.

Graduated with a BSc in Design and Construction Management, currently undertaking a part-time MSc in Construction Economics at UCL. Also working towards getting chartered with the CIOB. He has worked for Skanska for 3 years on a mix of projects such as: Temple Square Engine Shed, Silvertown Tunnel, Euston Station, High Speed Rail 2. His role on HS2 involves supporting the 5D commercial process, management of asset data development and handover, design database analysis and 3D modelling i.e. earthworks.

Dariusz Kasznia

Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

Konsultant. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w branży informatyka dla budownictwa. Współtworzył i wprowadzał na polski rynek programy wspomagające projektowanie budowlane (Robot V6, Robot Millennium), które stały się standardem w swojej klasie. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołem. W ostatnich 10 latach uczestniczył lub prowadził wiele projektów wdrożeniowych z zakresu projektowania zintegrowanego (biura projektowe przemysłowe i ogólnobudowlane) oraz BIM (biura projektów, firmy wykonawcze). Od dwóch lat wdraża metodologię BIM u zamawiającego publicznego i prywatnego. Jednocześnie prowadzi projekty edukacyjne zwiększające wiedzę o BIM nie tylko wśród inżynierów.

Marcin Sokołowski

Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą produkcyjną, dewelopersko – budowlaną oraz konsultingiem inżynierskim zarówno w Polsce, jak i Republice Irlandzkiej, Irlandii Północnej oraz w Szwecji. Ukończył studia MBA z obszaru International Business w ramach Dominican University w Chicago. Od 2009 roku w firmie Skanska uczestniczył, a następnie koordynował m.in.: projekt Document Management System (w części archiwizacyjnej oraz systemowej) oraz od 2009 roku wdrożenie technologii BIM w kompetencji ogólnobudowlanej i inżynieryjnej w Polsce. Przez pół roku pracował w centrali Skanska AB w Szwecji w zespole Group Staff Unit Safety, odpowiedzialny za projekty związane z wdrażaniem nowych technologii w obszarze BHP (m.in. powiązanie BIM i BHP). Obecnie zaangażowany w rozwój kompetencji BIM w części kubaturowej oraz inżynieryjnej oraz komercjalizację innowacyjnych rozwiązań technologicznych w ramach zespołu Research & Innovation Centre. Ekspert BIM Knowledge Hub Grupy Skanska na świecie.

Sonia Ahmed

BIMarabia

Doktorat otrzymała na Politechnice w Pradze. Współzałożycielka i prowadząca centrum badawcze BIMarabia oraz czasopisma z dziedziny BIM skierowane do krajów arabskich. Współautorka książek WAY to BIM i e-booków. Publikowała w języku czeskim brała udział w wielu międzynarodowych konferencjach poświęconych BIM. Zajmuje się upowszechnianiem filozofii BIM w krajach arabskich i dąży do wdrożenia tych koncepcji w Syrii.

Ján Bujňák

Full Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Žilina, Slovakia

Ján Bujňák has held his current position since 1998. During his career he has been visiting Professor to many International Academies, and he has published more than 70 publications in scientific journals. He was the rector of the University of Žilina from 2002 to 2010, and he is currently serving as Head of the Department of Building Structures and Bridges in the Faculty of Civil Engineering at the University of Žilina.

Miroslav Rosmanit

Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Assistant Professor at the Faculty of Civil Engineering VSB – Technical University of Ostrava Civil Engineering and Bridge Structure Design, IOK s.r.o.

Kálmán Koris

Senior assistant professor at the Department of Structural Engineering, Budapest University of Technology and Economics. Research fields: Safety of reinforced concrete structures, Analysis of prefabricated, prestressed concrete structures, Strengthening of structures, Analysis of timber structures. the Hungarian Chamber of Engineers, Hungarian Group of fib and the public body of the Hungarian Academy of Sciences.

Tomasz Stańczak

Cele wdrożenia BIM w GDDKiA

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej na kierunku Inżynieria Komunikacyjna oraz studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania i Finansowania Infrastruktury Drogowej (SGH). Posiadacz uprawnień projektowych i wykonawczych w zakresie drogowym. Inżynier z doświadczeniem po stronie Projektanta, Wykonawcy i Zamawiającego. Pasjonat projektowania zafascynowany możliwościami BIM, zadowolony z merytorycznej krytyki i dążący do usprawniania procesów w zakresie przygotowania inwestycji. Współprojektant warszawskich inwestycji: Trasa i Most Świętokrzyski, Plac Puławski, Tunel Wisłostrady na Powiślu, Aleja KEN, ul. Jana Pawła 2, estakada i Rondo Starzyńskiego, Modernizacja Al. Krakowskiej i Aleii Jerozolimskich.

Magdalena Karolak

Obwodnica Zatora w ciągu DK28. Pierwszy projekt BIM w infrastrukturze

Naczelnik w Wydziale Dokumentacji GDDKiA Oddział Kraków, Kierownik Projektu z wieloletnią praktyką w zarządzaniu projektami budowlanymi finansowanymi ze środków publicznych.

Renate Kremer

Renate Kremer studied Architecture at the University of Applied Science in Munich. With over 20-year professional experience in Construction Design, Project Management, Sales and Operations, she helps companies grow their business and increase profitability. In her current role, she is responsible for development of Oracle’s Aconex in Central Europe including Poland to Transform the world by helping organizations plan, build, & operate critical assets.

Agata Ciałkosz-Styk

Information Asset Management a BIM

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, doświadczony trener Asset Management, kierownik działu badań i rozwoju Heller Consult sp. z o.o., członek Rady Konsorcjum INFRAMA z ramienia HELLER Ing.-GmbH. Współautorka metodyki wdrażania Asset Management w administracji drogowej. Kierowała europejskimi projektami finansowanymi w ramach programów FP7 oraz CIP (m.in. THE ISSUE. Transport, Health, Environment. Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies, ENERGIC OD. European NEtwork for Redistributing Geospatial Information to user Communities – Open Data, Downstream Observatory organised by Regions active In Space – Network. DORIS_Net).

Wojciech Stolarski

Kompletne rozwiązania pomiarowe Trimble dla BIM

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalność Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja. Od trzech lat związany z firmą Geotronics, jest odpowiedzialny za sprzedaż specjalistycznych instrumentów pomiarowych firmy Trimble. Zajmuje się między innymi skaningiem laserowym, fotogrametrią naziemną i lotniczą oraz mobilnymi systemami pomiarowymi. Specjalizuje się w bezzałogowej fotogrametrii lotniczej. Na swoim koncie ma liczne wdrożenia projektowe oraz szkolenia związane z systemami Trimble UX5. Posiada uprawnienia pilota samolotów bezzałogowych.

Rafał Żuchowski

Modelowanie hałasu w otoczeniu obiektów infrastruktury transportowej w środowisku BIM

Adiunkt w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Politechniki Śląskiej. Jest doktorem w dziedzinie akustyki środowiskowej i budowlanej, specjalistą z zakresu pomiarów i analiz hałasu w otoczeniu infrastruktury transportowej.

Wiktor Piwkowski

Fenomen V4 BIM task group

Od 1990 do 2010 r. kierował firmą PERI Polska. Wieloletni Przewodniczący PZiTB, a obecnie Sekretarz Generalny tego stowarzyszenia. Aktualnie główny koordynator działań V4 BIM Task Group, czyli grupy czterech państw Grupy Wyszehradzkiej wspierającej wdrożenie BIM w obszarze zamówień publicznych w branży budowlanej.

Mateusz Turecki

Kierownik zespołu BIM Innowacje w Budimex SA. Specjalista w zakresie wykorzystania BIM w projektowaniu i na etapie realizacji inwestycji budowlanych. Przez ostatnie 7 lat pełnił rolę BIM koordynatora i projektanta BIM przy tematach biurowych, mieszkaniowych i przemysłowych realizowanych w Polsce, przy realizacjach których wykorzystywano modele do transparentnej komunikacji pomiędzy inwestorem, wykonawcą i projektantem. Członek komitetu BIM PZITB aktywnie działający na rzecz BIM w Polsce. Organizator zajęć „BIM w praktyce” dla WIL PW.

Paweł Wierzowiecki

Geoskaning podziemnej infrastruktury i artefaktów archeologicznych oraz militarnych w modelu BIM

Inżyniere budownictwa z ponad 20-letnim stażem projektowym i realizacyjnym. W trakcie kariery zawodowej był autorem i menadżerem kilkuset znanych projektów z zakresu budownictwa ogólnego jak i infrastrukturalnego. Znany jest też z pionierskich wdrożeń wielu innowacyjnych rozwiązań jak pierwszy w Polsce wielorodzinny obiekt mieszkaniowy ogrzewany wyłącznie energią solarną, pierwsze wdrożenie BIM w zamówieniach prywatnych, pierwsze wdrożenie BIM w zamówieniach publicznych oraz wiele złożonych projektów inżynierii odwrotnej zintegrowanej z modelami parametrycznymi. Obecnie implementuje na Polskim rynku technologię geoskaningu i geoBIM.

Waldemar Kubisz

Rozwiązania Leica Geosystems dla skaningu laserowego 3D

Kierownik Działu Skanery Laserowe 3D w Leica Geosystems Polska. Zaangażowany w skaning 3D od 2000 roku.

Sebastian Motyl

Zarządzanie informacją o elementach infrastruktury kolejowej z wykorzystaniem modelu 3D

Prokurent PNUIK Kraków sp. z o.o. Dyrektor ds. produkcji robót nawierzchniowych.

Jakub Stanasiuk

Inżynier aplikacji BIM

Specjalizuje się w programach takich jak AutoCAD Civil 3D, InfraWorks 360, Navisworks, Revit MEP. Doświadczenie zdobywał realizując i modelując projekty infrastrukturalne oraz wdrażając technologię BIM u jednego z największych generalnych wykonawców w Polsce. Propagator wykorzystania technologii BIM we wszystkich fazach budowlanego procesu inwestycyjnego.

Bartłomiej Kulig

Modelowanie dróg i linii kolejowych 3D+

Absolwent Politechniki Krakowskiej – Wydział Inżynierii Lądowej (Mosty i Budowle Podziemne). Ukończył również studia podyplomowe „BIM Manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi” w WSB w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako inżynier budowy w Mostostal Warszawa oraz od 2016 roku jako koordynator BIM w CH2M. Do najważniejszych inwestycji w których brał udział należy „Dubai Metro Route 2020 – BIM Level 2. Od 2017 dołączył do zespołu CADSOFT jako Inżynier ds. wdrożeń BIM. Specjalizuje się w inżynierii cyfrowej i automatyzacji projektowej ze szczególny uwzględnieniem koordynacji międzybranżowej. Posiada tytuł Autodesk Certified Professional oraz Autodesk Certified Instructor.

Łukasz Tonecki

BIM Business Development Manager

Od kilkunastu lat wspiera rozwój polskich firm z sektora budowalnego dobierając i dostarczając rozwiązania informatyczne dla całego procesu inwestycyjno-realizacyjnego. Wiedza IT połączona z praktykami branży budowlanej, pozwalają mu rzetelnie analizować potrzeby i trafnie dopasowywać systemy do wybranych etapów jak i całego procesu inwestycyjnego – od studium wykonalności, przez projektowanie, planowanie, realizację a na późniejszym utrzymaniu kończąc. Przez ostatnie lata pomagał zwiększać rentowność projektów budowlanych, poprzez bardziej realistyczne planowanie i precyzyjną kontrolę realizacji haromonogramu, współpracując z największymi firmami na polskim i zagranicznym rynku przy wielu znamienitych przedsięwzięciach. Obecnie jest odpowiedzialny za wprowadzenie na polski rynek uznanych w wielu krajach Europy rozwiązań wykorzystujących technologię BIM.

Arkadiusz Leśko

BIM Solutions Engineer

Inżynier budownictwa z wszechstronnym doświadczeniem jako Koordynator BIM, zarówno po stronie biur projektowych oraz wykonawców. Przez ostatnie lata wspierał inicjatywę i rozwój BIM u jednego z dominujących Generalnych Wykonawców. Skoncentrowany na wszechstronnych, interdyscyplinarnych rozwiązaniach wspierających złożone procesy inwestycyjne. Obecnie zaangażowany w rozwój i usprawnienie komunikacji w środowiskach CDE, pomiędzy systemami IT a urządzeniami oraz maszynami budowlanymi wiodących producentów. Pasjonata rozszerzonej rzeczywistości, rozwiązań autonomicznych, mobilnych i innych innowacyjnych rozwijających budownictwo.