Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO).
W związku z obowiązującymi regulacjami o ochronie danych osobowych, poniżej informujemy o tym,
jak przetwarzamy Państwa dane.

 • Administratorem danych osobowych infraTEAM S.C. w Gliwicach 44-100 , ul. Plebiscytowa 1 NIP: 631-26-77-968, REGON: 36924782, e-mail: biuro@infrateam.eu
 • W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Mogą Państwo dokonać tego klikając w link, wysłać e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.
 • Możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na: rodo@infrateam.eu.
 • Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego.
 • Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody (cel marketingowy), sprzeciwu co do dalszego przetwarzania lub w razie umowy do czasu jej zakończenia, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać nam ich dalej przetwarzać.
 • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Mają Państwo prawo do przenoszenia swoich danych.
 • Mają Państwo prawo wnieść skargę na przetwarzanie przez nas danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane te przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej nas współpracy, na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO):
  • art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 • Dane mogę być przetwarzane do celów marketingowych jeśli wyraziliście Państwo taką zgodę, na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO):
  • art. 6 ust. 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.