Sprawozdanie

Dodano 04.12.2018

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji InfraBIM 2018
BIM w Infrastrukturze Transportowej

W dniach 15-16 listopada 2018 roku w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja infraBIM czyli BIM w Infrastrukturze Transportowej. Zorganizowana ona została przez fundację Europejskie Centrum Cyfryzacji BIM (EccBIM) ze wsparciem zespołu infraTEAM. Honorowym patronatem konferencję objęli: Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju, Tomasz Żuchowski – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu Polskie Koleje Państwowe S.A. Oprócz tego patronatu udzieliły jednostki naukowe jak AGH, Politechnika Krakowska i Śląska, Komitet Inżynierii Lądowej PAN oraz liczne organizacje i stowarzyszenia inżynierskie, jak Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Mostowców RP, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa.

W obradach uczestniczyło prawie 220 osób reprezentujących administrację drogową i kolejową, środowisko akademickie, projektantów, geodetów, przedsiębiorstwa wykonawcze oraz dostawców rozwiązań IT. Najwięcej było uczestników z Polski, ale wśród nich byli również przedstawiciele Węgier, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Rosji. Obecne były również studenckie koła naukowe z Politechnik Gdańskiej, Krakowskiej, Rzeszowskiej, Śląskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej. Nad zawartością merytoryczną konferencji czuwał Komitet Programowy, w skład którego wchodzili przedstawiciele krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) oraz innych krajów jak Wielka Brytania i Syria. Komitet zakwalifikował do wygłoszenia 15 referatów dotyczących technologii BIM i jej wykorzystania do planowania, projektowania, budowy i zarządzania obiektami infrastruktury transportowej. Oprócz tego, w drugim dniu przeprowadzone zostały praktyczne warsztaty, w których zrealizowano sześć dodatkowych tematów przy znacznie bardziej szczegółowym podejściu.

Konferencję otworzył Prezes fundacji EccBIM Dariusz Kasznia – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz prof. Marek Salamak – Przewodniczący Komitetu Programowego. W wystąpieniu powitalnym głos zabierali kolejno: Szymon Piechowiak z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Tomasz Stańczak z Centrali GDDKiA, prof. Jaroslav Navratil z Politechniki w Ostrawie oraz prof. Koris Kalman z Politechniki w Budapeszcie. Referaty wygłaszane były na czterech sesjach tematycznych, nazwanych kolejno: Problemowa, BIM dla zamawiających, BIM w projektowaniu oraz BIM na budowie. Frekwencja wśród autorów dopisała, dzięki czemu zaprezentowano wszystkie odczyty.

W sesji Problemowej, odbywającej się pod przewodnictwem prof. Jaroslava Navratila, wygłoszone zostały cztery referaty generalne. Tomasz Stańczak z GDDKiA przedstawił cele drożenia metodologii BIM w GDDKiA, natomiast Magdalena Karolak z GDDKiA w Krakowie omówiła stan realizacji pierwszego pilotażowego projektu BIM w GDDKiA, którym jest budowa obwodnicy Zatoru w ciągu drogi krajowej nr 28. Dariusz Kasznia przybliżył słuchaczom cele działania fundacji EccBIM polegające głównie na wsparciu filozofii BIM. Na koniec prof. Marek Salamak z Politechniki Śląskiej omówił możliwości wykorzystania technologii BIM w utrzymaniu obiektów mostowych.

Obrady drugiej sesji dotyczyły korzyści i zagrożeń jakie mogą towarzyszyć zamawiającym przy wdrażaniu metodologii BIM. Kolejno występowali: Piotr Dudek (Stowarzyszenie Techników Polskich w UK) – BIM w kolejnictwie na podstawie przykładów z UK, Rafał Domański (Kancelaria Domański & Brzozowska) – prawo zamówień publicznych a BIM, Agata Ciołkosz-Styk (Grupa HELLER) – Information Asset Management a BIM oraz Paweł Wierzowiecki (Graph’it) – geoskaning i modele BIM.

Po przerwie na lunch odbyła się trzecia sesja, która była skierowana do projektantów wykorzystujących w swojej pracy narzędzia BIM. Kolejno występowali: Waldemar Kubisz (Leica Geosystems) – rozwiązania skaningu laserowego 3D, Tomasz Płaszczyk (Politechnika Śląska) – omówienie otwartego formatu wymiany danych IFC, Jakub Stanasiuk (AEC Design) – przedstawienie narzędzi BIM dla infrastruktury. Na koniec wystąpiła trójka referujących z Wielkiej Brytanii: Maciej Kindler, Ireneusz Kisielewicz i Peter Dorrell (Skanska Costain Strabag Joint Venture), którzy zaprezentowali brytyjski projekt High Speed 2 realizowany kompleksowo z wykorzystaniem technologii BIM.

Sesja czwarta poświęcona była wykorzystaniu metodologii BIM na budowie. Sebastian Motyl z PNUiK Kraków pokazał możliwości zarządzania infrastrukturą kolejową przy wykorzystaniu modeli 3D. Mateusz Turecki z Budimexu zaprezentował ogromne przedsięzięcie polegające na wykorzystaniu modeli BIM i skaningu 3D przy rozbudowie obiektu unieszkodliwiania odpadów w KGHM. Ostatni referat dotyczył narzędzia Arkance Kontinuum, czyli wspólnej platformy programowej do prowadzenia projektów BIM. Wygłosili go Łukasz Tonecki i Arkadiusz Leśko z Arkance System Poland.

Dyskusję generalną i całą konferencję podsumował Dariusz Kasznia i Marek Salamak. Podkreślono wagę samej tematyki spotkania i jej wielorakie innowacyjne aspekty. Zwrócono uwagę na duże zainteresowanie nowymi narzędziami nie tylko wśród przedstawicieli branży budowlanej, ale również administracji rządowej, o czym świadczą udzielone honorowe patronaty, intersujące dyskusje oraz obecność przedstawicieli najważniejszych instytucji i właścicieli infrastruktury.

Organizatorzy składają podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację konferencji oraz firm, które zdecydowały się na udział merytoryczny, a w szczególności PORR, Leica Geosystems, Arkance System Poland, IMB Podbeskidzie, Geotronics, Grupa HELLER, PERI, CADsoft, AEC Design, Autostrada II.

 

 

                                                       prof. nzw. dr hab. inż. Marek Salamak

                                              Politechnika Śląska